Over GeoFort

GeoFort is een modern science center gelegen op een forteiland in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op het spannende forteiland draait alles om de aarde. De bezoeker maakt spelenderwijs kennis met thema’s als klimaat, geo-design en big data. Binnen en buiten is er volop te beleven in de GeoExperience.

Het contrast tussen het oude forteiland, de authentieke zalen en de state-of-the-art exhibits maken GeoFort bijzonder. Het is een plek waar de historie tot leven komt, maar tegelijkertijd is het nu een plek waar alles draait om de toekomst van de aarde. Omringd door groen en centraal gelegen in ons land, is GeoFort een geweldige plek om te genieten van een dagje uit met het gezin, een personeelsfeest of brainstormsessie te organiseren of om je bruiloft te vieren!

Het science center is in het weekend en de schoolvakanties te bezoeken. Kijk voor meer informatie voor een bezoek op de website van GeoFort: www.geofort.nl

Doordeweeks (en ook in het weekend) leent het forteiland zich erg mooi voor o.a. corporate festivals, events, vergaderingen en teambuildingactiviteiten.

Het fort

Het 3,5 hectare grote forteiland is op het eerste gezicht een sterk glooiend graslandschap. De hoge bomen, de vergezichten over de Betuwe en de begrazing door een kudde schapen zorgen voor idyllische plaatjes. Schijn bedriegt… want het fort had vroeger een heel andere functie!

GeoFort (Fort bij de Nieuwe Steeg) maakt onderdeel uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie, dat globaal van Pampus tot voorbij Slot Loevestein loopt. De linie moest het rijke westen beschermen tegen de vijand vanuit het oosten. Door stukken land tot kniehoogte onder water te zetten, werd het de vijand bemoeilijkt om per boot (te ondiep) of te voet Nederland aan te vallen. Toen legers vliegtuigen gingen inzetten, raakte de strategie van de linie achterhaald. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw heeft Defensie daarom vele forten afgestoten.

Hoewel de militaire noodzaak is verdwenen, kan de Waterlinie nog altijd van betekenis zijn. Het in 2004 gepubliceerde Linieperspectief, Panorama Krayenhoff, kent drie eigentijdse ambities aan de linie toe. Als deel van het ‘nationale geheugen’ draagt de linie bij aan het historische besef en de regionale identiteit. Door zijn ligging is de linie de rustige en groene tegenhanger van het stedelijke netwerk en als hydrologische machinerie kan de linie wezenlijk bijdragen aan het gemoderniseerde waterbeheer van de 21e eeuw.

Kortom, een bijzondere plaats met een interessant verleden en heden. Lees meer over de Nieuwe Hollandse Waterlinie op www.hollandsewaterlinie.nl.

Culturele ANBI stichting

GeoFort heeft de status van culturele ANBI stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 1,25 verhogen en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Overzicht gegevens ANBI

Statutaire naam: ‘Stichting GeoFort’
Publieksnaam: ‘GeoFort
RSIN nummer: 816094123

Wat is Geo?

Met geo-informatie bedoelen we informatie over locaties op aarde. Waar staan er files? Waar is de dichtstbijzijnde supermarkt? Zoals een burgerservicenummer gaat over personen, gaat geo-informatie over plaatsen, of locaties. Dat kunnen bijvoorbeeld gebouwen zijn of natuur, maar ook wegen of mensen. ‘Geo’ is een afkorting van het woord ‘geografisch’, oftewel ‘ruimtelijk’. Kortweg: X, Y en Z. Alle digitale kaarten worden daarmee gemaakt. En of je nu in de bouw werkt, bij een hulpdienst, in een ziekenhuis of in de landbouw: vrijwel iedereen gebruikt die. Geo-informatie gaat over alles om ons heen!

Partners

GeoFort is een ideaal platform voor effectieve communicatie tussen het brede publiek, het onderwijs en de verschillende betrokkenen op geo-gebied. Voor de (door)ontwikkeling van GeoFort zijn we afhankelijk van ondersteuning van partners, zowel financieel als in natura. Hiermee realiseert GeoFort promotie voor de sector in de vorm van innovatieve tentoonstellingen, educatieve projecten en publiciteit.

Bekijk de partners op geofort.nl >>

Organisatie

GeoFort is in 2005 opgericht door twee particulieren: Willemijn Simon van Leeuwen (1971) en Bart Bennis (1966). Hun passie voor X,Y en Z is hun X-factor en heeft geresulteerd in het omvormen van het prachtige oude fort tot het moderne museum GeoFort. De doelen die GeoFort nastreeft, zijn sinds juli 2006 geborgd in de Stichting GeoFort. De statuten van de Stichting zijn opgesteld conform de Code Cultural Governance. Qua organisatie is er gekozen voor het Directie – Raad van Toezicht model.

Er is gekozen om GeoFort als culturele onderneming op te splitsen in een stichting en een bv. De stichting borgt de educatieve missie en heeft het doel om het cultureel erfgoed te beheren. De stichting verkrijgt veel financiering via subsidies, fondsen en sponsors. Daarnaast is een bv opgericht voor de meer commerciële componenten. De bv genereert inkomsten uit zaalverhuur, zakelijke activiteiten en catering. De bv is de grootste ‘sponsor’ van de stichting met een afdracht van 17,5% van de omzet. De scheiding tussen stichting en bv is vooral financieel en administratief van belang. Voor de beleving van de bezoekers en het personeel is er één GeoFort.

GeoFort wordt geleid door de directeur en oprichter Willemijn Simon van Leeuwen (1971). Een apart managementteam voor de stichting en voor de bv is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op diverse terreinen. Het GeoFortteam is ondanks het groeiend bezoekersaantal nog behoorlijk klein. Bij de stichting werken 17 medewerkers (ruim 10 FTE’s op basis van 38 uur p/w). Bij de bv werken 17 medewerkers op basis van een GeoFort contract (ruim 12 FTE’s op basis van 38 uur p/w). Voor het restaurant hebben zo’n 60 personen (4,5 FTE) in 2016 gewerkt op basis van een flexibel 1-uur contract (vooral in de vakanties). Daarnaast zijn er zo’n 30 vrijwilligers actief bij GeoFort.

Stichting GeoFort heeft naast een bekwame Raad van Toezicht ook een Raad van Advies en een Comité van Aanbeveling.